Kørselsvejledning

Fra Motorvej E45 tager De afkørslen nr. 73 til Kliplev. De fortsætter igennem Kliplev by ad Søgårdvej, indtil De når ud til Flensborg Landevej (T-kryds). Hvis De kommer fra Aabenraa, så kommer De fra nordlig retning på denne vej.

Næsten lige over for, kan De se Avntoftvej, så med et lille sving ud på Flensborg Landevej, da fortsætter De ad Avntoftvej mod Gråsten.

Fortsæt herpå indtil De på højre hånd kan svinge ind ad Søndertoft vej til Kværs by. Den første vej på venstre hånd er Kværsgade og Kværs Kro ligger kort derefter på venstre hånd.

Da mange af vore kunder kommer langvejs fra, kan vi tilbyde at hente og bringe Dine gæster med bus. Ring og hør nærmere.